Bilješke uz G-PR-IZ-NPF

Prema PRAVILNIKU O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA uz godišnji izvještaj o primicima i izdacima potrebno je izraditi Bilješke uz izvještaj. Bilješke se ne predaju u FINA-u, ali ih je potrebno izraditi i imati u arhivi udruge uz godišnji financijski izvještaj.

Bilješke su dopuna podataka uz financijski izvještaj. Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

U Bilješkama je potrebno navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Primjer bilješki možete pročitati u prilozima na dnu.

Dokumenti: 
PrilogVeličina
Datoteka Primjer bilješki uz G-PR-IZ-NPF13.1 KB