Financijsko izvještavanje

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2012.g. predaju FINA-i skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.
Rok za predaju je do 20. listopada 2012.g.
Obrasci i upute se mogu skinuti na: