Centar za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija provodi znanstveno istraživanje o društvenom (socijalnom) poduzetništvu.
Upitnik je poslan poduzećima u Republici Hrvatskoj.
Link na upitnik: https://easy-feedback.com/dp/1150721/11lMSp


U registru neprofitnih organizacija javno su objavljeni financijski izvještaji svih neprofitnih organizacija koje su predale financijske izvještaje za 2018. godinu.

U registru je moguće vidjeti financijske izvještaje u periodu od 2013. do 2018. godine.

Link na registar: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf


U novom excel obrascu Financijski izvještaji neprofitnih organizacija uvedena je nova kontrola u GPRIZNPF izvještaju za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo.
I prije uvođenja ove kontrole prije predaje financijskog izvještaja uvijek je trebalo provjeriti stanje žiro-računa i blagajne da se pokapa s početnim stanjem i prenesenim viškom.

Izvještaj se može skinuti na službenim stranicama Ministarstva financija:

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

Možete ga skinuti i direktno na dnu ove vijesti.

Prije popunjavanja svakako pročitajte upute Ministarstva na linku: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Okruznica%20I-XII%2018.pdf

 


Stranice