Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 151. sjednici održanoj 17. travnja 2014., prihvatila je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o udrugama.
Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o udrugama predstoji drugo čitanje u Saboru.
Konačni prijedlog Zakona o udrugama

Izmjenama Zakona o doprinosima koje su usvojene 21. ožujka 2014. godine povećana je stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%. Nova stopa zdravstvenog doprinosa primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine.

Od 1.1.2014. godine granica za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva – udruge koje imaju vrijednost imovine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine manju od 230.000,00 kn na razini godine, nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja i predaje financijskih izvješća.
Udruge osnovane nakon 01.01.2012. i dalje su dužne voditi dvojno knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje (tri godine nakon osnivanja),

Najvažnije izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 158/13) obuhvaćaju:
  • povećanje granice za jednokratni otpis dugotrajne nefinancijske materijalne imovine pojedinačnog troška do 3.500,00 kn. Do sada je taj iznos bio do 2.000,00 kn.
  • povećana je granica za obvezno vođenje dvojnog knjigovodstva – udruge koje imaju vrijednost imovine i godišnje prihode uzastopno u prethodne tri godine MANJU od 230.000,00 kn na razini godine, NIJE u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja i predaje financijskih izvješća.

Stranice