Ako udruga ima zaposlenike: propisana je nova visina minimalne plaće u RH u bruto iznosu od 3.017,61 kn (NN br. 156/13) za razdoblje 01.01.-31.12.2014. Minimalna plaća je najniži mjesečni bruto iznos plaće koja pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.


Od 1. siječnja 2014. godine svi obveznici su dužni podnijeti prijavu ili odjavu radnika na mirovinsko osiguranje u roku od 24 sata.
Obveznici s više od 3 osiguranika, dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.
Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava, utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca u kojem će se prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima Zavoda, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju u sustav e-prijave.

Obrazac JOPPD
JOPPD je kratica za novi obrazac – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ________
Obveza podnošenja od 1. siječnja 2014. godine.
Obrazac JOPPD zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.

Neprofitne organizacije za razdoblje 01. siječnja do 30. rujna 2013.g. predaju FINA-i Skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF. Rok za predaju je do 21. listopada 2013.g.

Stranice