Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.3.2012. uvode se mnoge promjene. Neke od njih bitne za neprofitne organizacije su:
povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 1.800,00 na 2.200,00 kn;

Stranice