Samo podsjetnik za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ne zaboravite sastaviti:

- bilješke uz godišnji financijki izvještaj o primicima i izdacima.

- godišnji izvještaj organizatora volontiranja (ako imate volontere).

 

Bilješke se nikome ne predaju već se čuvaju u arhivi udruge.

Bilješke trebaju sadržavati opisno objašnjenje odstupanja svake pojedine stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu.

Rok za izradu bilješki je isti kao za izradu godišnjeg financijskog izvještaja, do 1.3.2018.


S danom 02.01.2018. omogućene su nove usluge sustava ePorezna:


Minimalna plaća za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. iznosi 3.439,80 kn.

Izmijenjen je i Zakon o minimalnoj plaći. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2985.html.


Minimalna plaća od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn, a počinje se primjenjivati za plaću za siječanj 2018.


Stranice