Minimalna plaća za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. iznosi 3.439,80 kn.

Izmijenjen je i Zakon o minimalnoj plaći. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2985.html.


Minimalna plaća od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn, a počinje se primjenjivati za plaću za siječanj 2018.


Neprofitne organizacije više nisu obvezne predavati financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna.


Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine predaju se u FINA-u do 20.04.2017.

Obvezu izrade tromjesečenog izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljenje financijskih izvještaja Ministarstvo financija objaviti će uskoro na web stranici http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr....


Stranice