Neprofitne organizacije više nisu obvezne predavati financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna.


Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine predaju se u FINA-u do 20.04.2017.

Obvezu izrade tromjesečenog izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljenje financijskih izvještaja Ministarstvo financija objaviti će uskoro na web stranici http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr....


25.03.2017. u Narodnim novinama objavljen je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU.


Sve udruge obvezne su sastaviti i predati financijske izvještaje za 2016. godinu. Financijski izvještaji za 2016. predaju se FINA-i najkasnije do 1.3.2017.
Udruge koje vode dvojno knjigovodstvo predaju izvještaje na obrascima:
- Bilanca na obrascu BIL-NPF
- Račun i prihoda i rashoda na obrascu PR-RAS-NPF.
Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo predavaju izvještaje na obrascu G-PR-IZ-NPF (Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima).


Stranice