Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.3.2012. uvode se mnoge promjene. Neke od njih bitne za neprofitne organizacije su:
povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka sa 1.800,00 na 2.200,00 kn;
povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka za umirovljenike sa najmanje 1.800,00 na 2.200,00 kn te najviše sa 3.200,00 na 3.400,00 kn mjesečno;
drugačije definiranje poreznih osnovica (razreda), na način da će se stope od 12%, 25% i 40% primijeniti na mjesečnu poreznu osnovicu kako slijedi: 
          - 12% do 2.200,00 kn,
          - 25% do 6.600,00 kn (razlika iznad 2.200,00 do 8.800,00 kn)
          - 40% na iznos iznad 8.800,00 kn;
da uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom mogu biti fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez na dohodak te primici koji se ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos 11.000,00 kn (5 osnovnih osobnih odbitaka) na godišnjoj razini,
utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za koji se podnosi godišnja porezna prijava te godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada po sljedećim stopama i razredima: 
          - 12% do 26.400,00 kn
          - 22,83% na 16.800,00 kn (razlika između 26.400,00 i 43.200,00 kn)
          - 25% na 62.400,00 kn (razlika između 43.200,00 i 105.600,00 kn)
          - 37,5% na 24.000,00 kn (razlika između 105.600,00 i 129.600,00 kn)
          - 40% na iznos iznad 129.600,00 kn.