MINIMALNA PLAĆA OD 1.1.2018.

Minimalna plaća za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. iznosi 3.439,80 kn.

Izmijenjen je i Zakon o minimalnoj plaći. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2985.html.