NOVE USLUGE SUSTAVA E-POREZNA

S danom 02.01.2018. omogućene su nove usluge sustava ePorezna:

provjera šifre općine zaposlenika (na profilu korisnika i u sklopu JOPPD obrasca)
 
obrasci PD-NN, ZPP-DOH, DOH-Z
 
dostava Potvrde o stanju duga u obliku elektroničkog zapisa na koju se ne plaća pristojba u skladu s člankom 2. Uredbe o dopunama uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 129/2017)
 
dostava Porezne kartice (PK) u obliku elektroničkog zapisa
 
izdavanje Porezne kartice (PK) na zahtjev poslodavca u skladu s člankom 26. stavkom 2., Zakona o porezu na dohodak (NN 115/2016).