POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA UDRUGE KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2018. na obrascu PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima).

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Upute za sastavljanje financijskih izvještaja objaviti će Ministarstvo financija na sljedećem linku:

http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-nepr...

U odnosu na prethodnu godinu nije bilo izmjena. Preporuka je izvještaj izraditi elektronski u excel obrascu Objedinjeni financijski izvještaji i takav predati u FINA-u. Link za skinuti obrazac:

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje