Priručnik

Priručnik je rasprodan. Trenutno nije moguća narudžba. Potražite priručnik u knjižnicama grada Zagreba dok ne izađe novo izdanje.
 
U sljedećoj godini planirano je novo izdanje priručnika o čemu ćemo vas izvijestiti na vrijeme.
 
Priručnik za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo
 
Donošenjem novih zakona i propisa vezanih uz neprofitne organizacije stvara se pozitivno okruženje za rast i razvoj civilnog društva. Novim propisima povećala se javnost i transparentnost rada neprofitnih organizacija. Sve te novine primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine od kada sve udruge imaju obvezu sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja. Od tog datuma sve sudionike u poslovanju udruga (članove, volontere, zaposlenike, korisnike i dr.) dočekale su mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju.
 
S obzirom da se neprofitne organizacije osnivanju radi ispunjenja određenih društveno korisnih ciljeva bitno je osigurati njihovo postojanje i omogućiti im ispunjavanje važne uloge koju imaju u demokratskom društvu. Neprofitne organizacije osnivaju i u njima se angažiraju građani različitih struka i obrazovanja. Osnivači organizacije, posebno, osobe odgovorne za poslovanje organizacije, prihvaćajući volonterski ili profesionalni angažman u organizaciji, dolaze u situaciju u kojoj moraju poštivati sve Zakone i propise kojima se regulira poslovanje neprofitnih organizacija.
 
Većina malih udruga djeluje volonterski i u skromnim uvjetima u kojima nije moguće izdvojiti financijska sredstva za stručnu pomoć u računovodstvu. Stoga je svrha ovog priručnika objasniti kako voditi cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga, odnosno, udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo. Ideja priručnika vodila se u pripremi sadržaja koji će na jednostavan način približiti odredbe propisa koje direktno utječu na poslovanje malih neprofitnih organizacija kako bi se olakšala njihova primjena.
 
S obzirom da se financijski izvještaj koji udruga predaje javno objavljuje bitno je izraditi točan i transparentan izvještaj. Svaki građanin moći će u Registru neprofitnih organizacija pogledati financijske izvještaje većine udruga. U ovom priručniku se pokušalo na jednostavan način objasniti primjena jednostavnog knjigovodstva u praksi. S obzirom da je priručnik namijenjen svim osobama koje žele voditi jednostavno knjigovodstvo u udruzi bez obzira na struku pokušali smo koristiti što manje stručnih izraza. Nadamo se da će mnogim udrugama koristiti u njihovom radu i osiguravanju transparentnog financijskog poslovanja udruge.
 
Cijena priručnika je 150,00 kn i može se naručiti putem obrasca u nastavku ili direktno na e-mail prirucnik@cerno-zagreb.hr . Nakon narudžbe biti će vam poslana ponuda po kojoj je potrebno izvršiti plaćanje.
 
 
NARUDŽBA:
E-mail adresa kontakt osobe na koji će biti poslana ponuda