REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.  Registar vodi FINA u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 
Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik pravnog subjekta ili kontrolira subjekt ili na drugi način njime upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnim subjektom.
Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.
Pravnim subjektom se smatra i udruga. FINA je preuzela podatke o stvarnim vlasnicima udruga iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Za stvarne vlasnike udruga upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge.
Popis udruga za koje su preuzeti podaci se nalaze u nastavku.
Sva naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.
Sve informacije o registru vlasnika možete pročitati na stranicama Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika